Úvodní stránka » PÁLAVA-VĚSTONICE

Web kamery, počasí, zajímavosti

MAPA :    Horní Věstonice

Vinařská obec Horní Věstonice (http://www.horni-vestonice.cz/) se rozkládá přímo na úpatí Pálavských vrchůDo katastru obce  zasahuje i chráněná krajinná oblast Pálava, přírodní rezervace Věstonická nádrž a malou částí také národní přírodní rezervace Děvín. Obec byla založena krátce před rokem 1312 na tehdejším majetku hradu Děvičky. V roce 1334 získali mikulovské panství a hrad Děvičky Lichtenštejnové. Od té doby, po více než 500 let, byl osud s tímto panstvím úzce spojen. V listině z roku 1336 se obec jmenuje Nové Věstonice – Novo-WistaniczV katastru obce se nacházejí pozůstatky nejméně známého třetího hradu na Pavlovských vrších – Neuhausu, Nového hradu.

AKTUÁLNÍ POČASÍ:  http://www.ceskehory.cz/pocasi/nove-mlyny.html

BLÍZKÉ ONLINE KAMERY :  Nové Mlýny

http://www.mikulov.cz/webkamera/?ttt=1327940570

http://www.webcamlive.cz/kamera.php?idCam=172

 

Pálava se nachází v severozápadním výběžku Panonské nížiny v nejteplejší a téměř nejsušší oblasti České republiky. V roce 1986 byla chráněná krajinná oblast Pálava (http://www.palava.ochranaprirody.cz/) organizací UNESCO zařazena do mezinárodní sítě biosférických rezervací chránících ukázky nejvýznamnějších světových ekosystémů. Pálava je nejlépe dostupná  z několika vesnic, ležících u Mušovských jezer. Jsou to Horní Věstonice (http://www.horni-vestonice.cz/), Dolní Věstonice (http://www.obecdolnivestonice.cz/) a Pavlov (http://www.obec-pavlov.cz/?sec=foto&sec2=okol&sec4=seznam&lang=cz&start=) . Oblast Pálavy odsud můžete poznávat jako pěší nebo cykloturisté na krásných značených trasách.

Dobrá dostupnost je ale i z  malebného městečka Mikulov (http://www.webcamlive.cz/kamera.php?idCam=173), či Klentnice (http://www.klentnice.cz/).